Beleid

Persbericht

Waarom is elektronisch stemmen in België veilig?

1)      De stemcomputers werken volledig Off-line. Deze zijn zelfs niet verbonden met de computer van de voorzitter. Het zijn als het ware losstaande machines waarmee men zijn stem uitbrengt. De registratie van de stem gebeurt pas bij het scannen van het elektronisch stembewijs aan de urne.2)      De software voor de stemcomputers wordt zelfs de dag zelf en net voor dat de stemverrichtingen beginnen door de voorzitter van het stembureau op de…
Toespraken

UN Conference “Strengthening international cooperation to combat the evolving threat of terrorism”

Jan Jambon VN
Ladies and Gentlemen,For almost 4 years now, I have been responsible for the safety policies in Belgium. With regards to fighting terrorism, the past 4 years have been rough. We have been victim of a brutal terrorist attack on the 22nd of March 2016. Since then, our police- and intelligence services have been working around the clock to try and prevent other terrorist attacks from occurring. And thankfully, so far, they have been successful.Aside from the permanent threat coming from so called…
Ministerraad

Tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en de algemene inspectie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en de algemene inspectie.Het voorontwerp beoogt de vervanging van de wet van 13 mei 1999 over dit tuchtstatuut door de volgende doelstellingen na te streven: vereenvoudiging, professionalisering, optimalisering, transparantie en…
Persbericht

Meer tools voor gemeenten om misdaad aan de wortels uit te roeien

De Ministerraad gaat op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en de Minister van Justitie, Koen Geens, akkoord met het wetsontwerp bestuurlijke handhaving. Dit ontwerp regelt de bevoegdheden van lokale besturen en burgemeesters inzake openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit. Door deze wet krijgen burgemeesters en lokale besturen wettelijke tools in handen om op te treden tegen ernstige en/of georganiseerde misdaad. Daarnaast kunnen ze…
Persbericht

Marc De Mesmaeker, nieuwe Commissaris-Generaal van de Federale Politie & Frédéric van Leeuw, voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

Marc De Mesmaeker
Eerste minister Charles Michel, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Minister van Justitie Koen Geens benoemen, na overleg binnen de Regering, Marc De Mesmaeker tot nieuwe Commissaris-Generaal van de Federale Politie. De twee ministers hebben het Koninklijk Besluit daartoe ondertekend.Marc De Mesmaeker (13-05-1961) volgt Catherine De Bolle op, die vorige maand de leiding van Europol in Den Haag op zich nam.De Mesmaeker kwam als eerst gerangschikte uit een…
Persbericht

Vlaggen halfstok 4 en 5 juni

Naar aanleiding van het overlijden van mevrouwen Soraya BELKACEMI en Lucile GARCIA, agenten van de politiezone van Luik en van de heer Cyril VANGRIECKEN, die op 29 mei 2018 in Luik werden neergeschoten zullen vandaag en morgen in heel België de vlaggen halfstok gehangen worden. Dit ter ere van de slachtoffers en om het medeleven van het land te betuigen ten opzichte van hun naasten.De vlag zal dus halfstok gehangen moeten worden:op 04/06/2018, dag van de begrafenis van de heer Cyril…
Persbericht

Nieuwe fiscale voordelen elektronisch betalen

Bancontact lanceerde een interessante nieuwe brochure over de fiscale voordelen van electronisch betalen. Dit is een nieuwe fiscale maatregel van de federale regering die leidt tot een veiliger handelsverkeer, want we willen het elektronisch betalen verder aanmoedigen in België! Lees alles in de brochure via deze link: Persbericht Fiscalestimulans
Persbericht

Rapport CGVS van 8 februari 2018 over de organisatie van de terugkeer van personen naar Soedan

RapportSoedanNL.pdf
Achtergrond

CHECK the FACT CHECK

Alle recente creatieve ideeën en interpretaties ten spijt: het woord is aan de wet. Op basis van art. 9 van de wet op de geïntegreerde politie (WGP) werd ten tijde van de politiehervorming het grondgebied ingedeeld in 196 lokale politiezones, middels een in ministerraad overlegd besluit. Pas jaren later - anno 2009 - werd de wettelijke mogelijkheid tot schaalcorrectie ingevoerd, evenwel op aanvraag van de lokale overheid en dus per definitie op vrijwillige basis. Art. 91/1 en volgende van…
Fotogalerij

Huldigingsmoment hulpverleners 22/03 (foto's door Malek Azoug)

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.